Kliknutím zavřít
Kliknutím zavřít
Reklama

Obchodní podmínky

Před vyplněním objednávky nebo před čtením informací uvedených na těchto stránkách se seznamte s těmito obchodními podmínkami a říďte se jimi.

Zákazníkem i osobou prohlížející obsah těchto internetových stránek může být pouze osoba starší 18 let! Nesplňujete-li tuto podmínku, opusťte tento obchod!

Ochrana osobních údajů a dat - při nákupu služeb po Vás požadujeme jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné k vyřízení objednávky. Není nutná žádná registrace nebo vytvoření zákaznického účtu. Uvědomujeme si důvěrnost informací a předaných osobních údajů a proto se zaručujeme, že budou použity jen v souvislosti s Vaší objednávkou, případně v souvislosti s Vaším dotazem, zájmem získávat novinky nebo akce apod. Jak přistupujeme k problematice osobních údajů, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu je zpracováváme naleznete (stejně jako celé nařízení GDPR) na těchto stránkávh v sekci Dokumenty ke stažení.

Obsah Internetových stránek - Provozovatel provozuje tyto internetové stránky, jakož i uvádí informace na tomto webu v dobré víře o jejich pravdivosti a aktuálnosti, nicméně za toto neručí. Veškeré používání informací v něm uvedených je pouze a jen na vlastní zodpovědnost a nebezpečí zákazníka, provozovatel se tímto vzdává veškeré zodpovědnosti za možnou způsobenou újmu či škody, které by tímto mohly vzniknout. Jinými slovy zákazník tohoto obchodu je povinen poradit se se svým právním zástupcem, daňovým poradcem, či jiným odborníkem, tak aby si zjistil veškeré právní, daňové či jiné souvislosti, které by pro něj nákupem služeb zde uvedených mohly vyplývat.

Právní úprava - zákazník bere na vědomí, že nabídka služeb tohoto obchodu vyplývá z platné právní úpravy. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel těchto stránek může předem změnit a zapracovat, a to bez předchozího upozornění, veškeré právní důsledky vzniklé úpravou právních či jiných norem, které by se mohly týkat nebo dotýkat služby poskytnutí administrativních sídel, tzv. virtuálních kanceláří a s tím souvisejících jiných služeb. Zákazník bere na vědomí, že případné náklady, škody apod., které by mu mohly s nejen uvedenými změnami podmínek vzniknout nebude na provozovateli tohoto obchodu vymáhat a nemá na jejich náhradu nárok.

Cena - Cena je uváděná zásadně jako konečná (dodavatel není od 6.3.2024 plátcem DPH).

Objednávka služeb – Objednávkou služeb na těchto stránkách se rozumí objednání služby poskytnutí administrativního sídla, příp. jiné uvedené služby. Zákazník (objednavatel) může poslat objednávku služeb pomocí internetu, příp. telefonicky. Na základě údajů, které zákazník zadal, zašle provozovatel stránek a poskytovatel v něm uvedených služeb zákazníkovi k potvrzení předvyplněnou smlouvu, kterou může zákazník upravit, doplnit a zkontrolovat. Až odsouhlasením a následným uzavřením smlouvy se stává objednávka sídla závaznou.

Není-li zákazníkovi cokoliv jasné je povinen ještě před objednáním služeb kontaktovat poskytovatele služeb, aby tak předešel možné újmě nebo škodě. Veškeré dostupné komunikační kanály jsou dostupné v sekci Kontakty

Daňové doklady - Služba poskytnutí administrativního sídla, tzv. virtuální kanceláře je považovaná za splněnou předáním vydaného Souhlasu s umístěním sídla v nebytových prostorách poskytovale služeb na objednané období objednavateli.

Reklamace služby - reklamaci je možné podat pouze písemně - doporučenou poštou - do sídla firmy.

Zákazník odesláním objednávky vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami, dále technickými podmínkami (viz Dokumenty ke stažení) a také s Pravidly pro ochranu osobních údajů (GDPR) (viz Dokumenty ke stažení) a prohlašuje, že jim porozumněl. Pokud má zákazník jakékoliv pochybnosti je povinen provést svoji objednávku telefonicky, emailem nebo i písemně, tak aby byla eliminována případná škoda vzniklá neznalostí nebo špatnou volbou.

Tyto obchodní podmínky může dodavatel měnit, přičemž vstupují v platnost uveřejněním na jeho internetových stránkách.